Ouders

Samen met ouders

Samen met ouders werkt het team van het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers aan de ontwikkeling van de kinderen en aan de ontwikkeling van het kindcentrum. We maken dankbaar gebruik van de expertise en hulp van ouders. Of het nu gaat om het organiseren van activiteiten of een bijdrage aan het lesprogramma. En natuurlijk gaan we regelmatig met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het kindcentrum wil ook een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders zijn in de groeiende wijk Westergouwe.

Contact met pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Op de peutergroep en de buitenschoolse opvang brengen pedagogisch medewerkers u op de hoogte van de bijzonderheden van die dag op het moment dat u uw kind op komt halen. U kunt uw vragen stellen en eventuele opmerkingen aan de pedagogisch medewerker doorgeven. U bent welkom om een kijkje in de groep te nemen, en u wordt bij bijzondere gelegenheden uitgenodigd om aanwezig te zijn. U wordt een maal per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk oudergesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Ouders van kinderen die meer ondersteuning nodig hebben worden vaker uitgenodigd voor een gesprek. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

Op de basisschool kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht voor vragen en opmerkingen. Aan het begin van het schooljaar is een algemene informatieavond, daarin krijgt u informatie over onze manier van werken en de leerstof voor dat leerjaar. U wordt drie keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk oudergesprek om de leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter te bespreken. Ouders van leerlingen waar meer ondersteuning voor nodig is, worden vaker uitgenodigd voor een gesprek. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

U kunt uiteraard ook zelf een (tussentijdse) afspraak maken met de pedagogisch medewerker, de leerkracht of de directeur voor uw zoon of dochter.

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers wordt in de loop van schooljaar 2016-2017 ingericht.