Het onderwijsconcept

Ons onderwijsconcept omvat doorlopende leerlijnen met persoonlijke leerroutes, leerplekken en instructie-hoeken.

De wereld ontwikkelt zich in een razend tempo. Wij zijn een brug aan het bouwen die we al het bewandelen zijn. Kinderen ontwikkelen zich voor de wereld van morgen, een wereld die ons iedere dag verrast. Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers bereidt kinderen voor op de toekomst.

Het onderwijs van vandaag kent grote ontwikkelingen. Denk aan de wet passend onderwijs, digitalisering, talentontwikkeling en de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Als je de persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal stelt, merkt je dat deze aspecten een andere invulling krijgen. Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers biedt kinderen een betekenisvolle leeromgeving door beschikbare leerbronnen binnen, buiten en virtueel te gebruiken. Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers ziet kansen in de verschillen tussen kinderen. Onderwijs en opvang worden ingericht rond de ontwikkeling van ieder uniek kind. Er worden mogelijkheden geboden om talenten verder te ontwikkelen, door op vragen en interesses van kinderen in te spelen en deze te verdiepen. Ons doel is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen ten opzichte van de eigen mogelijkheden em interesses. Ieder kind is tenslotte uniek in zijn eigen ontwikkeling.

Niet alleen kinderen, maar ook de medewerkers van Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers hebben hun eigen bijzondere talenten en expertises. Daarom zitten wij niet de hele dag met dezelfde leerkracht en dezelfde kinderen in hetzelfde lokaal. Wel blijft één leerkracht eindverantwoordelijk voor de basisgroep.

De leeromgeving van Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers is open en uitdagend. Kinderen werken individueel, maar ook samen met kinderen van eigen leeftijd en/of met kinderen van het eigen niveau. Er is alle ruimte om te onderzoeken en vragen te stellen.

Gedifferentieerd onderwijs

Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers biedt gedifferentieerd onderwijs. Bij een gedifferentieerde aanpak deelt een leerkracht de leerlingen doorgaans in kleinere groepen in. Na een instructie op niveau, werken de leerlingen verder aan oefeningen en opdrachten, die qua moeilijkheidsgraad en aanpak het beste bij hun niveau passen.

Persoonlijke leerroutes

Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers ambieert een concept, waarbij het individuele leerproces van de leerling centraal staat. Bij deze onderwijsvorm ligt de focus op persoonlijke leerroutes. De personalisatie van de leerstof zit met name in de moeilijkheidsgraad en leerstijl – deze is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Daarnaast wordt deze vorm van onderwijs ondersteund door slimme inzet van digitale leermiddelen. Gepersonaliseerd onderwijs kenmerkt zich verder door formatieve toetsing: toetsen worden bij aanvang én tijdens het leerproces ingezet om van te leren, niet alleen achteraf om te toetsen wat een leerling heeft opgestoken van een serie lessen. Leren van en met elkaar blijft voor ons een pedagogische uitgangspunt.

Eigentijdse vaardigheden en persoonsvorming

Naast rekenen, taal en lezen wordt er in Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers aandacht besteed aan onderzoekend en ontdekkend leren, samenwerken, digitale vaardigheden, natuur, techniek, bewegen, burgerschap en persoonsvorming.

Gepersonaliseerd werken

Gepersonaliseerd werken houdt in dat leerlingen op hun eigen niveau een leerstofaanbod krijgen. Leerlingen krijgen instructie op maat en naar behoefte. Daarnaast is er ruimte om te verdiepen in interesses die kinderen hebben en waar zij uitdaging in vinden. Er wordt gewerkt met basisgroepen en leerplekken. Leerlingen leren zelfstandig de lesstof te verwerken; de leerkracht heeft daarbij een begeleidende rol.