Algemene informatie

Openingstijden

Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers is dagelijks geopend van 07.30 tot 18.30 uur. De basisschool werkt met een continurooster, de schooltijden zijn als volgt:

maandag

dinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
8.30-14.008.30-14.008.30-14.008.30-14.008.30-14.00


Aansluitend aan de schooltijden is het mogelijk om naschoolse opvang af te nemen tot 18.30uur.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool of inschrijven voor de peutergroep of de buitenschoolse opvang. Uw aanmelding wordt verwerkt in het servicecentrum van het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek op de locatie. U kunt natuurlijk ook eerst een afspraak maken en dan aanmelden.

Kosten

Er is verschil in kosten voor kinderen die alleen gebruik maken van de school en kinderen die gebruik maken van de peutergroep of de buitenschoolse opvang. Dat komt omdat financieringsstromen in Nederland voor deze diensten anders zijn geregeld. Voor de basisschool betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor de peutergroep en de buitenschoolse opvang betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Ook speelt mee of uw gezin in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag (via de Belastingdienst).

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor opvang en school kunt u terecht bij Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers. Dit is iedere werkdag telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0182 -206001 of per e-mail via info@kc-deontdekkingsreizigers.nl.

Plaatsing in de peuteropvang dan wel buitenschoolse opvang

Wanneer er een plaats beschikbaar is in de peuteropvang dan wel de buitenschoolse opvang, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen. U ondertekent de plaatsingsovereenkomst en retourneert deze aan het servicecentrum. Ongeveer twee weken voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw peuter. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje. Ook maakt u afspraken over het wennen van uw peuter.

Inschrijving bij de basisschool

Als uw kind is aangemeld, wordt aan de hand van de informatie gekeken of en in welke basisgroep uw kind geplaatst kan worden. Een aantal weken voordat uw kind naar school gaat, wordt er contact met u opgenomen. Uw kind wordt dan uitgenodigd om kennis te komen maken.

Schoolgids

Mocht u meer willen lezen over ons kindcentrum, kunt u de schoolgids 2017-2018 downloaden.

Schoolgids